Wednesday, April 20, 2011

MGA BATANG NAGLALARO SA LABAS.March 10, 2010

girl: tara laro tayo!
boy1: ayoko mainet!
girl: sige na.

boy2: tara laro tayo!
girl: ayoko.

girl: laro na tayo!
boy1: ayoko nga eh!
girl: (umiyak ng malakas)

boy1: tahan na, tara na maglaro na tayo.

-------------------------------------------------------------

it was just so sweet. :)

No comments: